Allt du behöver veta om OVK-besiktning

11 maj 2024 Veronica Urena

editorial

Att upprätthålla en sund och säker inomhusmiljö är en nyckelfaktor för att garantera välfärden för de som befinner sig i byggnader oavsett om det är hemma, på jobbet eller i offentliga lokaler. I detta sammanhang spelar OVK besiktning, vilket står för Obligatorisk Ventilationskontroll, en avgörande roll. Följ med i vår genomgång av vad OVK är, varför den är viktig och hur processen går till.

Vad är OVK?

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad inspektion av ventilationssystem i byggnader. Syftet med en OVK är att säkerställa en god inomhusmiljö och att ventilationssystemet fungerar som det ska. I Sverige infördes kravet på OVK 1991 som en del av Plan- och bygglagen och kontrollerna måste utföras med regelbundna intervaller som varierar beroende på byggnadstyp och ventilationsanläggningens komplexitet.

Varför är OVK-besiktning viktig?

Genom att regelbundet utföra OVK kan fastighetsägare försäkra sig om att byggnadens ventilationssystem inte bara möter lagkraven utan också främjar en hälsosam luftkvalitet. En fungerande ventilation är kritisk för att förhindra problem relaterade till exempelvis fukt, mögel och uppkomsten av ohälsosamma ämnen i inomhusluften.

Ett ineffektivt ventilationssystem kan leda till allvarliga konsekvenser för byggnadens invånare, inklusive förvärrade allergier och astma, irritation i ögon, näsa och hals, samt övergripande trötthet och brist på koncentration. Därför är det inte bara en fråga om att följa lagen – regelbundna OVK-besiktningar är även ett sätt att ta hand om människors hälsa.

OVK-besiktningar hjälper dessutom till att upprätthålla och förlänga ventilationssystemets livslängd. Genom att fånga upp och åtgärda problem tidigt undviks kostsamma reparationsarbeten och energiförbrukningen hålls nere eftersom systemet arbetar mer effektivt.

ovk besiktning

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning utförs av en certifierad sakkunnig, som kontrollerar att ventilationssystemet är rent, fri från skador och att det presterar som förväntat. Besiktningen inkluderar en visuell granskning av ventilationsanläggningen, mätning av luftflöden och en övergripande bedömning av systemets prestanda.

Fastighetsägaren är ansvarig för att boka och genomföra kontrollen och måste se till att samtliga nödvändiga åtgärder vidtas utifrån besiktningens resultat. Om ett ventilationssystem inte uppfyller kraven måste fastighetsägaren se till att brister åtgärdas inom en viss tidsram.

Följderna av att inte utföra OVK i tid kan bli kostsamma. Förutom att fastighetsägaren kan få böter och påföljder från myndigheterna, kan även byggnadens driftekonomi och värde påverkas negativt.

Tips för en lyckad OVK

För att säkerställa en smidig besiktning finns det några saker du som fastighetsägare kan förbereda:

– Håll koll på när din nästa OVK-besiktning ska ske och planera i god tid.

– Säkerställ att alla delar av ventilationssystemet är åtkomliga för sakkunnig.

– Utför regelbundet underhåll och rengöring av ventilationssystemet för att undvika onödiga anmärkningar.

– Välj en pålitlig och certifierad firma för utförandet av din OVK.

Läs mer om OVK Jönköping!

Fler nyheter